Hoppa till sidans innehåll

Dataskyddsförordningen


Behandling av personuppgifter
En ny dataskyddsförordning införs i Sverige den 25 maj 2018. Kallas för GDPR och ersätter den tidigare PUL-lagen (Personuppgiftslagen).

RF:s riktlinjer för idrottsföreningar
Riksidrottsförbundet har infört riktlinjer i en så kallad ”uppförandekod” som beskriver hur idrottsföreningar behandlar personuppgifter. Hela idrottsrörelsen ska följa denna uppförandekod.
I grunden gäller dataskyddsförordningen.
Länk till Uppförandekoden finns här om du vill läsa. Den innehåller ganska mycket text.
En mycket kort sammanfattning är:
- se till att idrotten har en säker och lagenlig hantering av de uppgifter som får sparas.
- endast de uppgifter som behövs för ändamålet får behandlas.
- personuppgifterna ska vara korrekta och uppdaterade.
- bara sparas så länge som behövs för att uppfylla ändamålet med behandlingen.

Integritetspolicy
Beskriver varför vi behandlar personuppgifter och dina rättigheter.

Vad sparas i vår idrottsförening IK Vista.
I bilaga finns sammanställt våra register och förteckningar, vad de innehåller för uppgifter, samt vad de används till.

Utdrag ur register
Medlemsregistret: Utdrag ur medlemsregistret kan du själv beställa genom att logga in på hemsidan. Klicka där på ditt namn och välj Min sida. För närvarande kan du ändra din mejladress, som bland annat används för medlemsfaktura. Från och med 25 maj 2018 går det begära registerutdrag.
Om du inte har påloggningsuppgifter till hemsidan, skicka mejl till This is a mailto link.
Andra register: Förteckningar om utmärkelser och statistik. Flera av dessa finns på hemsidan. Välj Föreningen – Utmärkelser och statistik, så ser du vilka uppgifter som finns där.
Önskar medlem därutöver utdrag ur register/förteckningar, skicka begäran till ansvarig för medlemsregistret via mejl This is a mailto link.

Publicering på hemsidor och sociala medier
Bilder och text publiceras med syfte att visa upp och marknadsföra föreningens verksamhet. Detta sker på sådant sätt att det inte ska upplevas som kränkande i lagens mening och att det sker med en intresseavvägning. Om något material upplevs som kränkande av den som berörs, ska informationen avpubliceras omedelbart. Skicka begäran till ansvarig för medlemsregistret via mejl This is a mailto link.

Lämna uppgifter vidare
Föreningen får inte lämna personuppgifter vidare till utomstående annat än vad som behövs för spelarförteckning, tävlingsanmälning, resultatlistor, anmälningar till utbildning, bestraffningsärenden, antidoping och bidragsansökningar.
Om uppgifter ska lämnas ut av andra skäl, ska detta informeras till medlemmarna (vårdnadshavare för omyndig) på lämpligt sätt.

Inhämtning av uppgifter.
Medlemsregistret som ligger i RF:s system IdrottOnLine hämtar automatiskt adressuppdateringar från folkbokföringen.
Om du ändrar mejladress via Min sida i en idrottsförening, förs denna ändring automatiskt över även till andra föreningar inom RF som du är medlem i.

Rättelse av felaktiga uppgifter.
Om du upptäcker felaktigheter eller begär att uppgifter ska raderas, kontakta då ansvarig för medlemsregistret via mejl This is a mailto link, eller någon av föreningsstyrelsens ledamöter (finns på hemsidan Föreningen – Styrelse)

Frågor om IK Vistas registerhantering
Kontakta ansvarig för medlemsregistret This is a mailto link.

Uppdaterad: 30 APR 2018 09:28 Skribent: Gus

Motionsspår

IK Vista ansvarar för undanröjning av träd som hindrar framkomsten i motionsspåret.

Anmälan görs här.
Övriga ärenden avseende trädfällning/röjning hänvisas till Jönköpings Kommun.

 

_______________________________

 

 

Sponsorer IK Vista (se även idrotterna)

____________________________

     ICA Kaxholmen

____________________________

Stöd IK Vista och rabatt till dig: Handla på nätet genom Sponsorhuset.

Sponsorhuset

___________________________

Postadress:
IK Vista
Vistavallen
56146 Huskvarna

Besöksadress:
Vistavallen
56146 Huskvarna

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link...