Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2018


Föreningens årsmöte
Hålls måndagen den 26 februari 2018. Förslag till dagordning.

Sektionen Skidor/Orientering/Friidrott
Har haft sektionsårsmöte för val av styrelseledamöter i sektionen den 22 januari 2018.
Årsmöteshandlingar finns på hemsidan. Logga in och välj Årsmöteshandlingar 2018.
Protokoll klart.

Motion/Förslag
ska vara lämnad till föreningsstyrelsen senast den 29 januari.

Rösträtt.
För rösträtt och valbar till styrelse, ska medlemsavgiften vara betald senast den 31 januari och lägst 15 år under 2018.
Till sektionsårsmötet ska man vara medlem 31/12 2017 med betald medlemsavgift 2017.
Målsman för ungdom under 15 år är välkommen till mötet, men har då inte rösträtt.

Årsmöteshandlingar kommer att finnas på hemsidan. Läggs in efter hand de är klara och senast en vecka innan årsmötet.
Logga in på hänglåset upptill höger och välj sedan "Årsmöteshandlingar 2018".

Har du inte påloggning eller glömt lösenordet, skicka mejl till medlemsregisteransvarig.
För ungdomar ligger målsmans mejladress i medlemsregistret. Påloggningsinformationen skickas till den adressen.

Verksamhetsberättelsen kommer inte att tryckas och delas ut längre, utan den som vill spara får skriva ut från hemsidan.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -

Rapport från Föreningens årsmöte 27 februari 2017
1. Utmärkelser delades ut, mottagare se verksamhetsberättelsen.
2. Verksamhetsberättelse och resultat-/balansräkning godkända efter komplettering med vilka ledamöter som ingått i Fotbollsutskottet.
3. Beslut om disponering av överskottet enligt styrelsens förslag.
4. Revisionsberättelse och ansvarsfrihet godkända.
5. Budgetar och verksamhetsplaner för 2017 godkända.
6. Nya styrelsen: Ordförande Staffan Lindblad omval, övriga Bengt Petersson omval, Ulrika Gustafsson nyval, kvarstående Annelie Fredriksson Jung och Jenny Wiberg Larsson. Suppleant Patrik Johansson omval, valberedningen fick i uppgift att utse en till suppleant.
7. Revisorer omvalda.
8. Valberedning omvalda.
Protokollet och verksamhetsberättelse finns under Årsmöteshandlingar 2017. (fordras påloggning).

Sektionsårsmöte för skidor/orientering/friidrott måndagen den 23 januari.
Årsmöteshandlingar: se ovan. Rapport från mötet.

__________________________________________________________
Rapport från årsmötet 22 februari 2016
Protokollet
finns efter påloggning på sidan Årsmöteshandlingar

Verksamhetsberättelse och resultat-/balansräkning godkända. Underskott i anläggningens/fotbollens redovisning med 64 tusen och skid/orientering plus 55 tusen varav 30 förs över till skidspårfonden.

Revisionsberättelse och ansvarsfrihet godkända.

Motioner, beslut enligt följande:
1. Skärmtak genomförs tills vidare inte.
2. Grusning elljusspåret under året.
3A. Medlemsavgift höjs något till 250, 180 och 600 kronor från 2017..
3B. Träningsavgifter fotboll höjs också något från och med i år. Styrelsen fick i uppdrag fastställa beloppen.
4. Styrelseledamöter antal. Stadgeändring Beslut om att ändra antalet ledamöter till 1+4 (tidigare 1+6), eftersom arbetsuppgifterna minskar då fotbollen bildar eget arbetsutskott.
5. Ingen ersättning till ungdomsledare fotboll genom befrielse av träningsavgift för eget barn.
6. Inköp av skrivare till orienteringstävlingar.
7. Inköp av aggregat till gräsklippare.

Budget och verksamhetsplan fastställda. Den budget som finns i den tryckta verksamhetsberättelsen ändrad till anläggningen/fotboll plus 6 tusen. Skid/orientering minus 46 tusen.
Investeringsplan, se den tryckta berättelsen, med undantag för skärmtaket som inte genomförs nu. Tillägg arbete för ny parkeringsplats som förmodligen finansieras av kommunen. Då kommer jordvallen att tas bort och parkering på den ytan.

Nya styrelsen: ordförande Staffan Lindblad. Ledamöter Annelie Fredriksson-Jung, Rainer Scholz, Bengt Petersson och Jenny Wiberg-Larsson. Suppleanter Patrik Johansson och Johan Björnlinger.
Adjungerad kassör att sköta Föreningsstyrelsens och Fotbollens ekonomi är Lennart Gustavsson.
Revisorer: omval. Valberedning: Åke Andersson, Sven Nilsson, Claes Lindblad och Toni Nero. (Men alla medlemmar har ansvar för att ge förslag till ledamöter till valberedningen, eller själva tala om vad man kan hjälpa till med)

Damklubben överlämnade i år igen en gåva på 10 tusen kronor till föreningen. Tack!
Övrigt: Jan Gustavsson informerade att två pärmar med gamla Vista-Nytt 1975-2009 nu finns på kansliet.
Avtackning: Blommor till avgående kassören Berit Gustavsson och till årsmötesfunktionärerna ordförande Ulla-Britt Johansson och sekreterare Jan Gustavsson.
Efter mötet var det fika.
Frågor om ärenden på årsmötet kan ställas till föreningsstyrelsen eller årsmötesfunktionärerna.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Rapport från årsmöte 2015
Två nya styrelseledamöter, Patrik Gustafsson och Rainer Scholz.
Hela styrelsen finns på hemsidan. Revisorer omvalda. Valberedning Sven Nilsson, Åke Andersson, Håkan Svensson, Henrik Johansson, samt att ledargruppen i Fotboll fick i uppdrag att utse minst ytterligare en till valberedningen.
Verksamhetsberättelse, ekonomi 2014, budget och verksamhetsplan 2015 godkändes.
Motionerna godkändes, som var: Skärmtak framför klubblokalen, Grusning elljusspåret, Mountainbikebanan får användas hela året och Medlemsavgifter/Träningsavgifter oförändrade.
Damklubben överlämnade en gåva på 10 000 kronor till föreningen.
Förslag att fotbollens verksamhet till vissa delar behandlas i en kommitté under föreningsstyrelsen. Till nästa årsmöte lämnar styrelsen eventuellt förslag om bildande av sektionsstyrelse och de stadgeändringar som då behövs.
Blommor överlämnades till avgående styrelseledamöter, samt till ordförande Staffan Lindblad, kassören Berit Gustavsson samt till årsmötesfunktionärerna Ulla-Britt Johansson och Jan Gustavsson.
Innan mötet var det prisutdelning.
Protokollet finns på hemsidan efter påloggning under rubriken Årsmöteshandlingar.2014: Rapport från årsmöte 2014.

Vald föreningsstyrelse:

Staffan Lindblad, ordförande 2014, omval
Bengt Pettersson 2013-2014, kvarstående
Fredrik Rånge 2013-2014, kvarstående
Henrik Sjöberg 2013-2014, kvarstående
Berit Gustavsson, kassör 2014-2015, omval
Annelie Fredriksson Jung 2014-2015, omval
Patrik Johansson 2014-2015, omval

Suppleanter
Johan Björnlinger, 2014, nyval
Stefan Sundling 2014, omval
Michael Lilja 2014, omval

Revisorer
Alf Larsson och Christer Johansson, omval
suppleanter Ulla-Britt Johansson och Siw Arvidsson, omval

Valberedning
Claes Lindblad omval, sammankallande
plus representant från skid/orienteringssektionen

Skid/orienteringssektion
Val av sektionsstyrelse godkänd.

Verksamhetsberättelse och ekonomi för 2013 godkända.
Revisionsberättelse godkänd och ansvarsfrihet beviljad för styrelsen.
Budget och verksamhetsplan 2014 godkända.

Motioner:
1. Skärmtak och träaltan framför klubbstugan godkänt. (förlängt beslut från 2013)
2. Uttag ur spårfonden till grusning av elljusspår godkänt.(förlängt beslut från 2013)
4. Medlemsavgift 2015 oförändrad.
5. Träningsavgift fotboll 2014 oförändrad.

Utmärkelser utdelade till ledare/funktionär i 5 och 10 år, samt till Årets ledare, Bo Rickmans minnesfond, och utsedda nya hedersmedlemmar. Mottagare finns att läsa i verksamhetsberättelsen.

Damklubben överlämnade en gåva på 10 000 kronor till IK Vista.Uppdaterad: 07 FEB 2018 17:37
Skribent: Jan Gustavsson

Sponsorer IK Vista (se även idrotterna)

____________________________

     ICA Kaxholmen

____________________________

Stöd IK Vista och rabatt till dig: Handla på nätet genom Sponsorhuset.

Sponsorhuset

____________________________

Postadress:
IK Vista
Vistavallen
56146 Huskvarna

Besöksadress:
Vistavallen
56146 Huskvarna

Kontakt:
Tel: 036-50094
E-post: This is a mailto link